AKTYWNOŚĆ JAKO ISTOTNA CECHA

Henderson stwierdził, że zależność zainteresowań synów od ojców wystąpiła w jego badaniach w znacznym procencie wówczas, gdy synowie mieli 14 lat; równocześnie ujawniono wysoką statystyczną zgodność ze stopniem identyfi­kacji ojca z synem. W siedemnastym roku życia zgodność ta była zerowa. W wieku lat 17, oprócz ojca, wpływ na zainte­resowania syna mają też inni dorośli.Interesujące są wyniki badań Anne Roe, która wykazała zależność zawodowych zainteresowań dzieci od stosunków między rodzicami i dziećmi nie tylko ze względu na istniejące zależności, ale i dlatego, że przedmiotem jej badań są zainte­resowania definiowane podobnie jak w definicji modelowej zainteresowań, gdzie aktywność poznawcza wybija się jako ich istotna cecha.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!