AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW NA LEKCJI

Do badań nad zainteresowaniami rozumianymi jako ukie­runkowana aktywność poznawcza zastosował obserwację wskaźnikową radziecki psycholog, L. M. Ziubin (1957)Badał on aktywność uczniów na lekcjach geografii. Uważał, że aktywność ta przejawia się m. in. w podnoszeniu rąk, dlatego też obliczał, jaki zachodzi stosunek między częstością podnoszenia ręki przez każdego ucznia, a ogólną liczbą pytań nauczyciela na lekcji. Na przykład na jednej lekcji nauczyciel zadał całej klasie dwadzieścia pytań. Uczeń A podniósł rękę osiem razy. Mierni­kiem aktywności ucznia na tej lekcji jest następujący iloraz 8-20 co równa się 0,4 (40%). Ten typ szczegółowych badań wpleciony y w cały łańcuch innych, takich jak analiza odpowiedzi uczniów po lekcji, po zadanej pracy do domu itp. Porównywano wyniki pracy dwu grup uczniowskich — uczniów uznanych za aktywnych i uczniów biernych. Wszystkie badania odbywały się w zupełnie naturalnej sytuacji szkolnej.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!