ANKIETA -WYWIAD

Sądząc, że „ankieta-wywiad” lepiej odpowiada wymaganiom obiektywności badań niż zwykła ankieta, J. Konopnicki jed­nak widzi jej niedoskonałość szczególnie związaną z indywi­dualnością zarówno prowadzącego badania, jak i badanego, które — wzajemnie na siebie oddziałując — ważą na wyniku badań. Obciążanie wszelkich wypowiedzi o sobie i swoich spra­wach subiektywizmem i intencjonalnością jest ogólną postawą psychologów niedowierzających intro- i retrospekcji. Byłaby to więc wada wpływająca na większy lub mniejszy margines niepewności co do wartości uzyskiwanych wyników tak w ankietach i inwentarzach, jak i innych formach pokrew­nych, np. wypracowanie, wywiad wyzwalający wypowiedzi człowieka na swój temat. W tych technikach żąda się właści­wie od osoby badanej, by sama przeprowadziła na sobie ba­danie, a jego wyniki dopiero poddaje się analizie.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!