BRAK RZETELNYCH BADAŃ

Niestety i w tej dziedzinie brak rzetelnych badań, które potwierdziłyby fakt istnienia indywidualnej linii rozwo­jowej zainteresowań określającej taki właśnie przebieg ich rozwoju.Na ogół w podręcznikach psychologii, szczególnie dawnych, raczej uwagę zwracają różnorodne opisy faz kształtowania się zainteresowań, gdzie zainteresowanie wiąże się bardziej z wie­kiem niż z jednostkowym, indywidualnym rozwojem. Podsta­wowe kryterium tych charakterystyk to przeważnie treści zainteresowań uznane za powszechnie dominujące w określo­nym wieku. Przykładem może być podział na fazy rozwoju zainteresowań podany przez Hutchinsona. W okresie między 7 — 12 rokiem życia wyróżnia on cztery fazy: 1 — zaintereso­wania chwytaniem, polowaniem, walką; 2 — zainteresowa­nia pasterskie (dzieci budują szałasy, opiekują się zwierzę­tami); 3 — zainteresowania rolnicze (zabawa w rolnictwo);— zainteresowania handlowe (zabawa w sklep, ważenie, mierzenie itp.).

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!