BUDZENIE I KSZTAŁTOWANIE NOWYCH ZAINTERESOWAŃ

Znajomość praw kierujących procesem powstawania nowego zainteresowania umożliwia skuteczne badanie i rozwijanie nowych zainteresowań. Oddziaływanie wychowawcze, gdy ma być efektywne, musi te prawa brać pod uwagę. Kształtowanie nowych zainteresowań jest koniecznością. Przy­pomnijmy kilka znanych w tej sprawie tez. Trudno czekać na „odpowiedni wiek”. Rola wieku, jako ogólnego warunku powsta­wania nowych zainteresowań, zawsze była dyskutowana, a aktual­nie nauka do tej zależności raczej nie przywiązuje większego zna­czenia. Co najwyżej faza rozwojowa wskazuje na rodzaj proble­mów, które mogą budzić ciekawość (konkretne czy bardziej abstrakcyjne, proste lub złożone itp.) oraz informować o stopniu ich dynamiki (już względnie stałe czy jeszcze raczej zmienne). Zainteresowania nie są też domeną płci, środowiska ani określo­nych zdolności. Mogą być efektem działania wychowawczego, jeśli treściom wyznaczonym przez wychowanie towarzyszą odpo­wiednie metody, które pomogą przekształcić je w bodźce zacie­kawień badawczych, a z czasem w przedmiot zainteresowań.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!