CECHUJĄCE PRZECHODZENIE

Rozwój ten cechuje przechodzenie od prostego do złożonego, od konkretnego do abstrakcji, od biernej odbiorczości do samorzutności, od ogólnikowości do specjalizacji, od podmiotowości do przedmiotowości, od bezpośredniości do pośredniości, od rozproszenia na szczegóły do scalania.Dokonana przez E. Claparede’a próba określenia rozwojo­wych tendeAcji zainteresowań mówi zarazem wiele o cha­rakterze samych zainteresowań. W przeciwieństwie do uj­mowania rozwoju zainteresowań od strony kolejnych prze­obrażeń ich treści, bardziej przekonujące wydaje się określe­nie tego rozwoju poprzez kierunek zmian zachodzących w charakterze przedmiotu zainteresowań, poprzez nastawienie przeżywającego je podmiotu. Takie rozumienie rozwoju zainteresowań opiera się na założeniu, że odbywa się on w ścisłej, integralnej łączności z rozwojem całej psychiki dziecka.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!