CYTOWANE BADANIA

W cytowanych już polskich badaniach nad zainteresowa­niami uczniów klas V—VII sprawdzono też stan różnic i podobieństwa między zainteresowaniami chłopców i dziew­cząt.  Badania dotyczyły zainteresowań w rozumieniu definicji modelowej. Szczegółową i wnikliwą analizę zagadnienia prze­prowadził R. RadwiłowiczBadania te wykazały, że zainteresowania uczniów klas V — VII różnią się w zależności od płci. W obecnej relacji o nich uwzględnimy jedynie różnice, które uznano wówczas za znacz­ne i duże, a zatem gdzie stwierdzono brak podobieństwa w stopniu powszechności występowania danego zaintereso­wania w obu grupach płci. Ponieważ w badaniu ponadto wyróżniono dwie grupy: zasadniczą (badaną pięcioma tech­nikami — por. str. 76—78) i grupę kontrolną (badaną trzema z pięciu technik), uwzględnimy tylko te fakty, które w obu tych grupach się powtarzały.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!