CZYNNIKI ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ

Treści, zakres i dojrzałość zainteresowań uzależnione są od szeregu ogólnych czynników rozwojowych. Wśród czyn­ników, których rolę podkreśla się i zarazem dyskutuje, w psy­chologii zainteresowań można wyróżnić dwie grupy: czynniki biogenetyczne oraz czynniki społeczno-kulturowe. Nie jest to co prawda podział „czysty”, gdyż w życiu człowieka nawet czynniki biogenetyczne modyfikowane są wpływem społecz­nego środowiska. Wprowadzenie tego podziału ma więc charakter głównie porządkujący, chociaż można byłoby zna­leźć także w innych działach psychologii, a w psychologii zainteresowań w szczególności, argumenty za uznaniem go za podział rzeczowy, czyli nie tylko formalny. Wśród czynników biogenetycznych omówimy za­leżność zainteresowań od wieku-, płci i zdolności. Wśród czynników społeczno-kulturowych przedstawimy z kolei zależność zainteresowań od środowiska społecznego trakto­wanego ogólnie oraz od programu i metod szkolnego nau­czania.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!