DĄŻENIE WYCHOWAWCY

Dążeniem wychowawcy w okresie zjawienia się pierwszych sygnałów dojrzałego zainteresowania, czyli w fazie samo- wzmocnienia nowymi problemami samodzielnie dostrzega­nymi, będzie uniezależnienie się wychowanka w dziedzinie jego zainteresowań od wychowawcy, jako kształcącego jego zainteresowania i traktowanego jako źródło informacji. Wy­chowawca w tej fazie po okresie wzmacniania pytań, szczegól­nie powinien wspomagać nowe samodzielne poszukiwania oraz nagradzać swą aprobatą uzyskiwane efekty poznawcze. Stopniowo jednak proste pozytywne oceny i aprobata pełnić będą mniejszą rolę niż wykorzystywanie osiągnięć wychowan­ka, takich jak demonstracja wobec innych zdobytej nowej wie­dzy, przejmowanie opieki nad pracownią związaną z zaintere­sowaniami, powierzenie opieki nad młodszymi, u których wychowawca też podobne zainteresowania chce kształtować itp. Ważne znaczenie mają w tej fazie dyskusje zaintere­sowanych wraz z wychowawcą w czasie różnorodnych formal­nych czy nieformalnych zajęć i kontaktów.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!