DŁUGOFALOWE BADANIA

Gdy się jednak czyta, nieliczne co prawda, pozycje doty­czące psychologii zainteresowań z lat ostatnich, okazuje się, że problem płci w różnicowaniu zainteresowań jest w dalszym ciągu żywy.E. Tyler przeprowadziła długofalowe badania dzieci począwszy od szóstego roku życia. Dzieci sześcioletnie zba­dała ułożonym przez siebie kwestionariuszem oraz uzupeł­niła wyniki opinią o osobowości każdego dziecka uzyskaną od jego kolegów równolatków. Napotkała już w tak wczesnym okresie życia oczywiste różnice między płciami: „Różnice zainteresowań między dwiema płciami są już tak wyraźne, że można z łatwością ułożyć skalę męskości—kobiecości zainteresowań dla dzieci w tym wieku”. Następnie powtórzy­ła badania innym inwentarzem w dziesiątym roku życia. I znów mimo przekonania o ogólnej słabości zastosowanego inwentarza — stwierdziła istnienie różnic w zainteresowaniach obu płci. Nie oznacza to jednak całkowitego braku między nimi podobieństw (wskaźnik korelacji wynosił 0,46).

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!