DOJRZAŁE ZAINTERESOWANIA

Dojrzewanie bowiem oznacza też autonomizację psy­chiki. D. O. Hebb wykazał, że „zachowanie na coraz wyż­szych szczeblach drabiny ewolucyjnej staje się coraz bardziej autonomiczne i niezależne od zewnętrznego środowiska”.Innym objawem uzależnienia zainteresowań od czynników zewnętrznych we wczesnej fazie ich rozwoju jest potrzeba przeżywania uczuć pozytywnych: sukcesu, poczucia osiągnię­cia czegoś, pochwały itp. w związku z aktywnością poznaw­czą. Brak efektów — lub nadmierne odsunięcie ich w czasie w działalności poznawczej zniechęca; występuje charakte­rystyczny brak odporności na trudność poznawania rze­czywistości. Jak stwierdziliśmy powyżej, ważnym wzmocnie­niem zainteresowania jest satysfakcja z uzyskiwania efektów poznania, zadowolenie z rozwiązania problemu, zdobycie nowych informacji.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!