DOMINUJĄCE ZAINTERESOWANIA

W efekcie tego stanu rzeczy można wykrytą u uczniów klasy V wyraźną dominację zainteresowań biologią, geografią i historią tłumaczyć nagromadzeniem większej w tej dzie­dzinie wiedzy z wcześniejszych lat nauki. Wiek jako wyznacznik rozwoju został tu zastąpiony inten­syfikacją określonych treści w programie szkoły.Dominujące w klasie V zainteresowania stopniowo w kla­sach VI i VII słabną pod względem powszechności występo­wania: zainteresowania biologią z 32,1% (poprzez 21,3%) do 15,1 /o; geografią z 29,9% (przez 28,5%) do 19 8%- historią od 18,7% (poprzez 15,9%) do 8,9%, co znaczy/że w klasie VII przestały należeć do dominant . Na ich miejsce wkraczają nowe treści wyróżniające się w profilu powszechności występo­wania treści ogólnych zainteresowań uczniów z danego po­ziomu nauczania.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!