DUŻA ZBIEŻNOŚĆ

Dużą zbieżność między powyższymi a innymi ekspery­mentami stwierdzano wówczas, gdy 75% porównywalnych treści zainteresowań tych badań było analogicznych oraz gdy nie spotkano między nimi żadnej sprzeczności. Tak dużą zbieżność wykrył R. Radwiłowicz w ponad połowie analizo­wanych badań (13 na 23). To duże podobieństwo dotyczy też stwierdzonych w polskim badaniu różnic płci. Różnice płci okazały się silniejsze niż różnice międzynarodowe (por. badania L. E. Tyler, str. 125).R. Radwiłowicz rozważa przyczynę zróżnicowanych profili zainteresowań. W dyskusji na temat: biologiczne czy spo­łeczne uwarunkowanie różnic — podkreśla możliwość jedynie hipotetycznego dowodu stanowisk, gdyż „1 — wobec nie­możliwości oddzielenia od siebie dwóch rozpatrywanych grup czynników w psychice osób badanych, jak też na skutek fragmentaryczności dotychczasowych badań eksperymental­nych w tym zakresie, wyrażane w dyskusji poglądy noszą charakter jedynie hipotetyczny; 2 — w złożonej rzeczywistości współczesnej kultury ludzkiej obie grupy czynników wystę­pują łącznie i jednocześnie.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!