FAŁSZOWANIE WYNIKÓW

E. K. Strong proponował jako „lekarstwo” na fałszowanie wyników tworzenie koniecznego tempa szyb­kich odpowiedzi lub tłumaczenie kandydatom, dlaczego w ich interesie leży odpowiedź prawdziwa. Te techniki walki z kłamstwem nie wydają się jednak wystarczająco skuteczne.W swoich badaniach autorka stosowała m. in. rozmowę psychologiczną, która także badała zainteresowania wy­rażane. Rozumiano je zgodnie z definicją modelową zaintere­sowań. Ponadto kwestionariusz rozmowy tak konstruowano, że zawierał on wewnętrzny system kontroli uzyskiwanych wy­ników. Ponieważ autorka prowadziła ją sama, wszyscy badani byli traktowani według tych samych zasad i tendencji. Są­dzimy, że jest to typ rozmowy, której technikę można wy­ćwiczyć i zastosować szerzej przez psychologów czy wycho­wawców szczególnie dla celów praktycznych.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!