INNE POGLĄDY

Cackowski referuje też jeszcze inne poglądy na ten temat. I tak cytuje G. Marcela (1955), który twierdzi, że ciekawosc jest niższym stanem psychicznym (przypuszczalnie należy to rozumieć: bardziej elementarnym) niż niepokój. Ciekawość, według G. Marcela, stanowi postawę niezaanga- żowaną, bierną, wyłącznie „obiektywną”. Inny znów przy­taczany przez Z. Cackowskiego autor (F. Gueyrat, 1911) pisze: ,,[…] Ciekawość (to — A. G.) prawdziwy apetyt in­telektualny, który jest […] koniecznością wiedzy, troską wiedzę […]”.Zgadzając się z tym właśnie ostatnim stanowiskiem w dyskusji na temat charakteru emocjonalnego ciekawości, musimy jednak stwierdzić, że ta „ciepła” reakcja, czyli zabarwiona emocjonalnie, związana ze spostrzeżeniem proble­mu, nie stanowi jeszcze zaciekawienia, lecz tylko jego szcze­gólnie ważny komponent.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!