INNE TECHNIKI

Wypracowanie klasowe pt. O czym najchętniej uczę się w szkole i dlaczego? (instrukcja i technika analizy wypracowań została dostosowana do badań przez Krystynę Gorzkowską). W tej technice objawem i wskaźnikiem zainteresowania jest pre­ferencja treści nauczania z podaniem motywacji jedynie poznaw­czej (dowiaduję się…, lepiej rozumiem…, poznaję… itp.).Skrzynka p.ytań — rodzaj eksperymentu naturalnego dostosowanego do badań przez Ryszarda Rad wiło wicza. W tej technice objawem i wskaźnikiem zainteresowania jest zbieżność treściowa formułowanych w określonym czasie pytań, na które pragnie uczeń uzyskać odpowiedź.Monografia zainteresowań klasy (opracowana przez A. Gurycką, a dostosowana do badań przez J. Burską) stanowiąca rodzaj standaryzowanych opinii, wydanych przez nauczycieli po­szczególnych przedmiotów nauczania i wychowawców klas, uczniach, którzy wybijają się pod względem zainteresowań.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!