INTERESUJĄCY PRZEBIEG PROCESU

Interesujący jest w przebiegu opisywanego procesu wzrost odporności na trudności napotykane na drodze rozwiązywania problemu. Jednym ze sposobów oddziaływania na tę odpor­ność staje się zwiększenie zasobu technik rozwiązywania pro­blemów, a więc trening radzenia sobie z nimi. Druga sprawa to kształtowanie stosunku dó problemów, które wydają się nierozwiązywalne. S. Racinowski zaleca, aby w obrębie pro­blemów nierozwiązywalnych przeprowadzać dowód ich nie­raz wiązy walności. Ten sposób podejścia do niepowodzenia badawczego nie czyni z problemów nierozwiązywalnych oso­bistej klęski, lecz fakt obiektywny. Poczucie klęski musiałoby wywołać reakcje stresowe tym silniejsze, im większa była chęć i potrzeba rozwiązania problemu. Jeśli dowód nieroz- wiązywalności się nie uda, może się w jego toku odnaleźć zasada dalszego już skutecznego podejścia do niego. Tych, u których kształcimy nowe zainteresowania, trzeba uczyć zobiektywizowanego ustosunkowania do problemów, jakie wydają się nierozwiązywalne.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!