INWENTARZ JAKO METODA

Mimo tego uznania dla inwentarzy, a szczególnie inwentarza Stronga, D. E. Super pisze dalej: „[…] Nie mo­żemy stwierdzić, że zainteresowania można mierzyć jakim­kolwiek dobrze skonstruowanym inwentarzem. Możemy twierdzić z pewnym prawdopodobieństwem, że zainteresowa­nia mierzone metodą Stronga są stałe u najbardziej dojrzałych licealistów i studentów, że są jeszcze bardziej stałe i bardziej długotrwałe u dorosłych. Nie należy jednak zapominać, że mierzymy cechy psychologiczne, których realność związana jest z użytym do pomiaru narzędziem”.Inwentarz jako metoda badań psychologicznych ma formę kwestionariusza przeważnie o dużej liczbie pytań, którego odpowiedzi są obliczane statystycznie. Posiada on zatem określone wskaźniki, został wystandaryzowany, zaopatrzony w tabelę do obliczeń. W inwentarzu Stronga znajdują się tabele odrębne dla każdego zawodu, co oznacza, iż ten sam wynik testu ma inne znaczenie diagnostyczne i prognostyczne dla wyboru różnych zawodów.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!