INWENTARZE ZAINTERESOWAŃ

Gdy przystępujemy do przeglądu metod i technik stoso­wanych w psychologii zainteresowań, musimy pamiętać o opi­sanym powyżej fakcie.Dla przeglądu technik posłużymy się czterema ich grupami, zgodnie z podziałem definicji operacyjnych D. E. Supera. Zmienimy tylko kolejność ich omawiania.D. E. Super uważa inwentarz za najwyższe osiągnięcie psy­chologii zainteresowań. Szczególną wartość przypisuje In­wentarzowi zainteresowań Stronga opublikowanemu po raz pierwszy w 1927 roku. Porównuje go m. in. z rolą, jaką ode­grała skala inteligencji Alfreda Bineta w psychologii inte­ligencji. ,,[…] Dzięki inwentarzom zainteresowań mamy obecnie psychologię stosowaną, różnicową i rozwojową zainte­resowań”

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!