JAK WYNIKA Z PRZEGLĄDU

Jak wynika z przeglądu technik, nie jest to zgodne z prawdą, gdyż wszystkie techniki śledząc różne objawy zainteresowań, np. preferencje zajęć włas­nych, preferencje przedmiotów nauczania, wybór książek, formu­łowanie pytań, ocen, badały zawsze aktywność poznawczą z tą tylko różnicą, że bądź bezpośrednio, jak w pytaniach, bądź po­średnio przez wyodrębnienie motywacji poznawczej; 2 — rozmaite techniki badające zainteresowania mają odmienną możli­wość ujawniania różnorodnych treści zainteresowań. Ta właśnie hipoteza wydaje się w świetle wyników słuszna. Szczególnie odbie­gają od innych wyniki ankiety ogólnej, która na skutek licznych pytań ujawniła wyjątkowo dużo zainteresowań geograficznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych, matematycznych, języ­kowych, sztuką, sportem.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!