KAŻDA Z METOD

Per stwierdza: „Ponieważ każda z […] metod opiera się na innej definicji operacyjnej zainteresowania, należy się spodziewać, że dane psychologiczne zdobyte za ich pomocą będą rożne. Przekonamy się istotnie, że nie ma ścisłego po­wiązania między różnymi metodami i że nie dają one takich samych wyników”.W 1958 roku wraz z zespołem współpracowników A. Gurvcka przeprowadziła badania nad zainteresowaniami rozumianymi zgodnie z definicją modelową . Przygotowana została bateria technik do badania zainteresowań uczniów klas V szkoły podstawowej. Cały zestaw tych technik stosowany był w tej samej grupie uczniów. Każdego ucznia badano pięcio­krotnie rożnymi technikami. W efekcie tych badań osiąeni-to wyniki miarodajne tylko dzięki przyjętej zasadzie korelacji wyni­ków indywidualnych otrzymanych z pięciu niżej opisanych tech­nik.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!