KSZTAŁCENIE WIĘZI

Czasami kształcenie to wiąże się z koniecznością przekwalifikowania zawodowego, czasami stanowi antidotum na nieprawidłowości rozwoju, zaburzenia w zachowaniu lub niepowodzenia życiowe. Z tych wzglę­dów znajomość psychotechniki budzenia nowych zaintere­sowań stanowi ważne wyposażenie wszystkich wychowawców.Budzenie zupełnie nowych, a pożytecznych dla jednostki, zainteresowań jest możliwe, jeżeli konsekwentnie zostaną wdro­żone zasady wynikające ze znajomości praw rozwoju nowych zainteresowań. Tezę tę udowodniły badania przeprowadzone przy zastosowaniu naturalnego eksperymentu oddziałującego w warunkach pozalekcyjnych (koło czytelnicze), jak też w czasie zajęć lekcyjnych.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!