LINIA ROZWOJOWA

Wynikałoby z tego, że dopiero uchwycenie „linii rozwojowej” zaintereso­wań danego człowieka może być ważną wskazówką dla psychologii zainteresowań oraz dla kierowania dalszym rozwojem jego zainteresowań. Analiza innych czynników rozwoju zainteresowań powinna dać odpowiedź na pytanie, czy nie ingerują w prostą zależność „treść zainteresowań — określony wiek (czy okres rozwoju)” inne czynniki oraz czy ich ingerencja nie jest ważniejsza od czasu i kolejności wystę­powania zainteresowań o określonej treści.Inne ujęcie charakterystyki czasowej rozwoju (przemian) zainteresowań odnosi się też do jakiegoś „porządku” ich występowania, ate odbiega od „kalendarza” ich treści. Zgod­nie z naszą wiedzą o rozwoju aktywności poznawczej człowieka wydaje się to przekonujące. E. Claparede zwrócił uwagę, że w rozwoju zainteresowań mamy do czynienia z pewnym ogólnym prawem, które rządzi następstwem zainteresowań.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!