MAŁO PRECYZYJNE POJĘCIE

Pojęcie środowiska jest mało precyzyjne i niejednoznacznie określa przedmiot. Stąd też w tej dziedzinie znaleźć można tylko nieco badań i to raczej przyczynkarskich. Zajmują się one środowiskiem w różnym rozumieniu. Badano więc wpływ kraju na zainteresowania, wpływ regionu (dzielnicy), wpływ statusu społeczno-ekonomicznego rodzin itp.E. Super cytuje na przykład badania zrealizowane w Ameryce nad dziećmi japońskimi urodzonymi w Stanach Zjednoczonych AP i tam uczęszczającymi do szkoły i stwier­dza, że zainteresowania tych dzieci są podobne do zaintere­sowań innych dzieci amerykańskich. E. Tyler informuje, że większe różnice występują w Anglii i Stanach Zjednoczonych AP między zaintereso­waniami chłopców i dziewcząt niż między dziećmi tej samej płci w różnych krajach.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!