MIMO RÓŻNIC USTROJOWYCH

Przytoczone rozważania R. Radwiłowicza (por. str. 126 i 127) podobnie wskazywały, że mimo różnic ustrojowych w krajach, w których przeprowadzono 23 badania, z jakich pochodziły porównywane przez niego wyniki dotyczące zain­teresowań, istniało aż w 13 (na 23) przypadkach duże: ich podobieństwo. Wydaje się, iż wpływ cywilizacji i ogólnej kultury drugiej połowy XX wieku jest tak silny, że unifikuje wpływ różnic struktury społecznej na zainteresowania.F. Braash zbadał zainteresowania nauczycieli przed­miotów humanistycznych w szkołach średnich trzech stanów USA, które różnią się swym położeniem geograficznym od Minnesota, gdzie prowadził swe badania E. K. Strong. Prze­badał też farmaceutów z różnych środowisk społeczno-geo­graficznych. Doszedł do wniosku, że różnice regionalne nie mają wpływu na zainteresowania ich mieszkańców. 

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!