MODELE ZAWODOWE LUDZI PRACUJĄCYCH

Z tego zestawienia wynika, że istnieje daleko idąca zależ­ność między modelami „męskimi” czy „kobiecymi” zawodu a zainteresowaniami uczniów. Na przykład w technice, którą szczególnie interesują się chłopcy, głównie zatrudnieni byli mężczyźni; w służbie zdrowia, dla której biologia jest dzie­dziną w wykształceniu ogólnym podstawową, dominują ko­biety.Modele zawodowe ludzi pracujących oraz poglądy spo­łeczne nader wcześnie ukierunkowują zainteresowania chłop­ców i dziewcząt i to w sposób nieraz bardzo zróżnicowany. To, co „wypada” czynić chłopcu, „nie wypada” dziewczętom;to, co uważa się za typowe dla zainteresowań jednej płci’ budzi zdziwienie lub sprzeciw, gdy wystąpi u płci drugiej- Od najwcześniejszego okresu życia dziecka różnicuje się zabawki, które uważa się za typowe dla jego płci.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!