MOŻLIWE WYJAŚNIENIE ZJAWISKA

Możliwym wyjaśnieniem tego zjawiska jest rozbudowa treści programowych nauczania szkolnego, co dostarcza nowych bodźców dla nowych zainteresowań uczniów.Burska zauważyła dwa interesujące fakty. Obok treści zainteresowań dominujących w klasie V występują treści zainteresowań pokrewnych związanych z wprowadzeniem nowych przedmiotów, np. fizyka i chemia pojawia się obok lologn, której pozycja maleje. Nowe treści natomiast wy­kazują tendencję wzrostu Ówczesny program wprowadzał do klasy VII i w tej klasie od razu zauważa się czterokrotny przeszło wzrost powszechności występo­wania zainteresowań chemią, ale przygotowawczo z problemami chemicznymi uczniowie już stykali się w ramach przyrody w klasie IV (przyroda nieożywiona!), ponadto w klasie V tuż przed bada­niami psychologicznymi w związku z działem „grzyby” nastąpiło zetknięcie się uczniów z problematyką procesów chemicznych (fermentacja).

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!