OBIEKTYWNE WARUNKI

Warunkami obiektywnymi dla działalności badawczej będą czas, miejsce, odpowiednie materiały i przyrządy potrzebne do wykonania zadania. Zwłaszcza w pierwszej fazie kształto­wania zainteresowań ważne są właśnie warunki zewnętrzne sprzyjające działalności badawczej ucznia oraz gwarancja powodzenia w tej działalności. Stąd specjalnego znaczenia nabiera to, co nazywamy wskazówką, dotyczącą sposobu | rozwiązywania problemu. Wychowawca musi przygotować  wychowanka tak dobrze w tym zakresie, aby zapewnić po­zytywny efekt jego działalności. Wskazania przybierają różnoraką postać. Mogą mieć cha­rakter werbalnego przekazu głównych informacji rzeczowych potrzebnych do rozwiązania problemu, czyli wpłynąć na zwiększenie wiedzy potrzebnej do wykonania tego zadania. Bywają też przekazem informacji instrumentalnych doty­czących sposobów rozwiązania problemu.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!