OBSERWACJA

Obserwacja — mimo dotychczasowej niedoskonałości .— stanowi główną metodę poznania psy­chiki.Żadna metoda, a tym bardziej żadna pojedyncza izolo­wana technika, nie gwarantuje pełnego poznania psychiki. Jej wyodrębnionych fenomenów. Konieczny zatem staje się dla pełnego ich poznania zestaw dobrze dobranych, tj. wzajemnie kontrolujących się i uzupełniających, technik.Szczególnie ważna jest symptomatyczność narzędzi poznania, to znaczy spełnienie wymagania, aby faktycznie badały to, co mają badać.Definiowanie zjawisk przez narzędzia ich pomiaru, jak dzieje się w klasycznych definicjach operacyjnych (nazwanych przez autorkę operacyjnymi technicznymi, dla odróż­nieni od definicji operacyjnych modelowych) stanowi jedno z radykalnych rozwiązań trudności dotyczą­cych związku narzędzia pomiaru z przedmiotem pomiaru.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!