OBSERWACJA NATURALNA

Dla tego typu doskonalenia obserwacji można wprowadzić szereg dalszych uściśleń, np. treści. Na reprezentowanym poziomie ogólności sprawdzono dla dwu obserwatorów jed­nakowo wyćwiczonych w stosowaniu danej techniki (student i nauczyciel) stopień zgodności uzyskanych rejestrów i wy­ników dla 15 osób, obserwowanych każda w ciągu 60 min. Wskaźnik korelacji równał się 0,70.Powyżej omówiliśmy obserwację naturalną, którą można także nazwać obserwacją bezpośrednią zachowania. Wśród różnych metod badań nad zainteresowaniami spoty­kamy jeszcze pewien typ poczynań badawczych, które można by określić jako metody obserwacji pośredniej, czyli obserwa­cji nie tyle zachowania, co jego efektów. Nie należy jednak mylić efektów z wytworami działalności badanych. I tak S. Szuman badał zawartość kieszeni dzieci szkolnych, inni,F. A. Adams, N. G. Morozowa, analizowali karty czy­telnicze uczniów.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!