OBSERWOWANA CECHA

Dającą się obserwować cechą tego typu reakcji na problem jest czas jego trwania stosunkowo dłuższy od względnie mi­nimalnego lub obiektywnie minimalnego czasu zajmowania się sprawą. Ponadto charakterystyczne są wypowiedzi, w któ­rych zawarte zostały rozważania zmierzające do określenia problemu, pytania o sens problemu i inne elementarne czyn­ności poznawcze: oglądanie, dotykanie, potrząsanie, porów­nywanie, kilkakrotne odczytywanie, kontrolowanie kontekstu oraz łańcuch pytań dotyczący istoty zagadnienia. Po czym następuje przerwanie tych zabiegów, któremu towarzyszą objawy bagatelizacji, jak przy problemie—banale, lub wypo- wied2;i świadczące o tym, że wie się, o co chodzi, ale z po­daniem (bądź bez podania) powodu przerywa się czynności poznawcze.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!