OD POCZĄTKU PRZYGOTOWAŃ

Od samego początku przygotowy­wania uczniów do rozwiązania problemów, które mają się stać przedmiotem ich zainteresowań, trzeba uwzględniać ich różnice w indywidualnym zapotrzebowaniu na pomoc za­leżnie od uprzednich doświadczeń ucznia, jego możliwości intelektualnych oraz odporności na trudności aktualnego zadania.Drugim wskazaniem technicznym w rozważanym tu za­gadnieniu będzie zasada stopniowego ograniczania ingerencji wychowawcy w przygotowanie ucznia do pracy badawczej nad problemem, czyli zwiększenie marginesu samodziel­ności oraz stopnia ryzyka związanego z rozwiązaniem lub z nierozwiązaniem zadania.Ponieważ pokrewieństwo problemów, którymi od początku procesu kształtowania zainteresowań zajmuje się wychowanek, powinno być duże, a badanie pewnych dziedzin rzeczywistości opiera się przeważnie na specyficznej dla tych dziedzin meto­dologii rozwiązywania problemów do nich przynależnych, wychowanek stosunkowo szybko, w miarę rozwiązywania tych problemów, powinien nabywać określonych umiejętności.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!