OGÓLNA DOMINACJA ZAINTERESOWAŃ SPOŁECZNYCH

Ogólna dominacja zainteresowań społecznych dzieci ze wsi i miasteczek nad dziećmi z dużego miasta znajduje potwierdzenie w innych polskich badaniach. Okazuje się, że zwłaszcza różni dzieci wiejskie od innych powszechne zainteresowanie rodziną. Cie­kawe jest jednak — na co wskazuje K. Gorzkowska — że nie tyle chodzi tu o rodzinę własną, co w ogóle o problema­tykę życia rodzinnego. Treści te wyodrębniane są głównie w wypowiedziach dotyczących przeczytanych książek (jedna z zastosowanych technik). Z kolei dzieci miejskie górują nad innymi — zaintereso­waniami ukierunkowanymi na problemy szkoły, z tym że tak jak i w innych środowiskach — zainteresowania te dotyczą przede wszystkim własnej szkoły.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!