OGÓLNE TREŚCI

Ogólnym treściom zainteresowań  zaznaczonym na rzędnej poziomej  przyporządkowa­no: 1 — wszystkie objawy zaciekawień uzyskane dla całej badanej populacji w toku badań każdą ze stosowanych technik oddzielnie (wybory, motywacje poznawcze, pytania i inne podobne sygnały zainteresowań) oraz 2 — stwierdzone przez nauczycieli zain­teresowania w technice „monografia zainteresowań klasy” (też sygnały istniejących zainteresowań). Za 100% dla każdej treści uznano sumę wszystkich przyporządkowanych jej sygnałów zainteresowań uczniów z badanej populacji uzyskanych różnymi technikami. Procenty od 0 do 90 (rzędna pionowa) oznaczają, jakiej części z tych 100% sygnałów dostarczyła dana technika.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!