OKREŚLENIE OGÓLNYCH TENDENCJI

Jesteśmy natomiast w stanie określać ogólne tendencje-kierunki rozwojowe wyznaczające warunki we­wnętrzne, których nie wyprzedzi następna faza rozwoju i te właśnie w stosunku do zainteresowań najlepiej chyba sformu­łował E. Claparede. Rola płci w rozwoju zainteresowań stanowi stały przed­miot dyskusji w psychologii i pedagogice, chociaż osłabły już znacznie kontrowersje nagromadzone wokół tej sprawy, dawniej bardzo ostre. Doświadczenie społeczne poucza nas, że wobec wymagań społecznych i stworzonych możliwości dziewczęta często zajmują nawet wysokie stanowiska w za­wodach dawniej uważanych za wyłącznie „męskie”. Znamy też mężczyzn uprawiających zawody „kobiece”. Pomimo tych faktów dość powszechnie zakłada się, iż płeć stanowi je­den z ważniejszych czynników różnicujących zainteresowania.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!