OPTYMISTYCZNE STWIERDZENIA

Te optymistyczne stwierdzenia i ogólne metodologiczne nastawienie mają swoje ograniczenia. Wartość obserwacji zależy bowiem 1 — od posługiwania się bardzo wyraźną operacyjną definicją, która pozwoli ustalić rejestr objawów ważnych dla badanego zjawiska, 2 — od opracowania dostęp­nej do stosowania techniki obserwacji prowadzonej w celu po­znania danego zjawiska, 3 — od wysoko kwalifikowanego wyszkolenia i wy trenowania obserwatorów, 4 — od wykorzy­stania lub tworzenia specjalnych warunków czy okazji do obserwacji interesujących nas zachowań.Nauczyciel (wycho­wawca) ma możność stykać się z uczniem (wychowankiem) w różnorodnych sytuacjach, a zarazem oddziałując na niego poznaje go i lepiej i w sposób dynamiczny, tak że można za­kładać, iz naprawdę po kilku latach zna go doskonałe. Ostrze­ga się jednak przed

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!