OTACZANIE APROBATĄ

Otaczanie wyników pracy po­znawczej ucznia społeczną aprobatą stanowi ważny czynnik kształtowania zainteresowań. Sprawia, że problemy rozwiąza­ne skutecznie pobudzają do wysiłku, gdy się znów zjawiają. Na przebieg procesu kształtowania zainteresowań składa się zatem wielokrotnie nieraz powtarzane wywoływanie zacieka­wień badawczych mających za przedmiot problemy przyszłych zainteresowań.Podstawowym dowodem pojawienia się nowego zaintereso­wania jest fakt, iż uczeń zaczyna dostrzegać nowe problemy- zadania poznawcze z dziedziny tych zainteresowań, które u niego kształcimy. S. Racinowski pisze: „Każdy sukces naszego poznania wywołuje więcej nowych problemów niż te, które już rozwiązano”. Różni autorzy (S. Szuman, 1939; Z. Cackowski, 1964; S. Racinowski, 1967) zwracają uwagę na potrzebę kształcenia umiejętności formułowania pytań nie tylko dla siebie, ale i dła innych. Ważne, przy precyzowaniu pytania jest dokładne określenie niewiadomej pytania, na którą wskazuje zaimek pytajny.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!