PLAN ODDZIAŁYWANIA SZKOŁY

W spo­łeczeństwie socjalistycznym jednolita szkoła stanowi podsta­wowy czynnik wychowania i przygotowania obywateli dla tego społeczeństwa. Plan oddziaływania szkoły zawiera się w jej statusie trak­tującym ją jako obowiązkową we wzrastającym z rozwo­jem naszego społeczeństwa zakresie oraz w programie na­uczania.Treści społeczne, zawarte w tematyce, nie służą również gromadzeniu wiedzy opartej na faktach”.1 Na dowód słuszności swego stanowiska autorka ta stwierdza: „Szczególny nacisk […] położony jest na rozwijanie uczuć społecznych, na odpowied­nie formy zachowania się wobec rówieśników, ludzi dorosłych, chorych, potrzebujących pomocy”.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!