PO FAZIE ORIENTACJI

Jeżeli natrafiamy nie tylko na rozeznanie problemu, ale także na podjęcie działań w celu rozwiązania go, mówimy o zadaniu poznawczym. Obserwując można stwierdzić, że po fazie orientacji co do istoty problemu, gdy problem uznano za faktyczny, rozwiązywalny, następuje faza szukania rozwiązania, a więc docelowe czynności poznawcze: obserwacje planowe dłużej trwające, eksperymentowanie, poszukiwanie informacji w książkach, czasopismach, u innych ludzi, cykle pytań ukie­runkowanych na rozwiązanie problemu. Na ogół czas trwa­nia tego typu reakcji bywa znacznie dłuższy niż reakcji po­przednich. Można go określić jako wielkość względną lub bezwzględną.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!