PO ZEBRANIU MATERIAŁU

Opinie te poprzedzało przeszkolenia nauczycieli i wychowawców oraz dwumiesięczne obserwacje poszczególnych uczniów prowa­dzone przez tychże nauczycieli i wychowawców. W tej technice objawem i wskaźnikiem zainteresowań są oceny innych o zainte­resowaniach silniejszych u danych osób niż u innych badanych, formułowane na podstawie obserwowanych właściwych i werbal­nych zachowań. Trzeba tu zaznaczyć, że opiniodawców przygo­towano do posługiwania się definicją zainteresowań modelowych żądano odróżnienia zainteresowań, na których badaniu się koncentrowano, od zamiłowań i sporadycznych zaciekawień.W efekcie po zebraniu materiału opracowano profile zainte­resowań grupy odrębne dla każdej techniki.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!