POBUDZENIE CIEKAWOŚCI

On też zwraca uwagę, że dla pobudzenia ciekawości zachodzić musi więź między wiedzą człowieka a jego niewiedzą. D. E. Berlyne mówi: ,,[…] Ciekawość poznawcza nie jest naj­większa w przypadku największej ignorancji, lecz wzrasta aż do pewnego punktu w miarę wzrastania wiedzy”. I da­lej: ,,Od Herbarta (1835) uważano, że jest szczególnie ważne, by nową wiedzę wiązać z masą apercepcyjną ucznia. Tylko wtedy możemy go podając nowy materiał uczulić na braki w jego wiedzy, a więc ukazać mu luki w tej wiedzy, proble­my.Nasuwa się przypuszczenie, że zwłaszcza dla rozwoju niektórych zainteresowań potrzebny jest bodziec „szkolny”, specjalna wiedza.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!