PODOBNA TECHNIKA

Podobną technikę prowadzenia obserwacji stosowano w celu dokonania wyboru do dalszych badań dzieci najbardziej zainteresowanych określonymi lekcjami oraz dzieci biernych. Obserwacja taka wymaga udziału grupy wyszkolonych ob­serwatorów. Z kolei trzeba ją uzupełnić rozmową psycho­logiczną z poszczególnymi uczniami na temat przebiegu lekcji, zdobytej wiedzy oraz opiniami nauczycieli. Mimo tych wy­magań, stanowiących bezsprzeczną trudność w prowadzeniu takiej obserwacji, stosowanie jej przez dłuższy okres na wszy­stkich lekcjach dostarcza bardzo bogatego materiału charak­teryzującego zainteresowania dzieci wyrażające się w określo­nej aktywności. Próby takie może czynić także nauczyciel nawet sam prowadząc lekcję. Wymaga to jednak treningu.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!