POKREWNE FORMY BADAŃ

U dzieci do tej ulotności zainteresowań wyrażanych dochodzi jeszcze często brak precyzji wypowiedzi, znajomości terminów, jak i niejasność własnych odczuć i tendencji, pod­legająca często i łatwo wpływom okazjonalnym. Żadnego znaczenia diagnostycznego nie ma pojedyncza oderwana wypowiedz o tym, co interesuje człowieka w danym momencie dlatego, że jest wyrwana z kontekstu przeżyć człowieka,  łatwo ulegać zewnętrznej sugestii badającego, cho­ciażby w efekcie sposobu sformułowania pytania, 3 – w mo­wie potocznej występuje płynność pojęć ; nawet użycie zwrotu „interesuje mnie bardzo”, nie zawsze oznacza dokładnie tę samą treść (zaciekawia mnie?, lubię…?) i chociaż osoba ba­dana ma na myśli faktycznie zainteresowanie, to nie jest pewne, jak je rozumie (por. dyskusję nad pojęciem zaintereso­wania;— podanie przedmiotu (treści) zainte­resowań też bywa nieraz ogólnikowe, czasami wręcz mylne; zauważmy, jakie kłopoty z klasyfikacją treści zainteresowań mają sami psychologowie. Powyżej wymienione trudności stanowią tylko część tych, które wiążą się z wyrażanymi zain­teresowaniami.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!