PORADNICTWO ZAWODOWE

Próby, które w związku z poradnictwem zawodowym w tym za­kresie rozpoczął D. E. Super, też wydawały się pozytywne. Na ekran rzucano zdjęcia przedstawiające różne aspekty pracy w zawodzie (np. pielęgniarki). Następnie badanym zadawano szereg pytań do­tyczących tego, co zobaczyli na zdjęciach. Stwierdzono różnice w rodzaju i ilości zapamiętanych przez osóby badane faktów. Różni­ce te przypisywano wykonywanemu zawodowi. Autor ten zwraca jednak uwagę mimo powodzenia prób na podobne trudności, jakie napotykano w Instytucie Psychologii UW przy montażu zestawu artykułów prasowych.W konkluzji trzeba stwierdzić, iż poszukiwanie obiektyw­nych metod badania zainteresowań jest wciąż w toku, a więc można mieć nadzieję na dalsze postępy w tej dziedzinie .

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!