PRAWA ROZWOJU NOWYCH ZAINTERESOWAŃ

Pierwsza dotyczy dojrzewania zaciekawień od form prostych — orientacyjnych do form bardziej złożonych — badawczych. Druga prawidłowość wiąże się z koncentracją zaciekawień badawczych na przed­miotach, zjawiskach, problemach określonej dziedziny rze­czywistości, a więc ze specjalizacją bodźców zaintereso­wań. Trzecia prawidłowość to fakt, iż w dojrzałym zainte­resowaniu występuje mechanizm swoistego samowzmac- niania.Badania nad rozwojem wszelkich form aktywności dzieci wskazują na typową fazowość tego rozwoju od form prostych do złożonych. W rozwoju zainteresowań jednak ta fazowość rozwojowa nie jest związana ani jedynie, ani głównie z prze­biegiem,ogólnego rozwoju, lecz z faktem, iż w procesie powsta­wania każdego nowego zainteresowania spotykamy te same: specyficzne prawidłowości bez względu na etap ogólnego rozwoju.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!