PREFERENCJA PROBLEMÓW

Wyrazi się on w preferencji tych problemów, na jakich nowe zainteresowanie się skoncentruje, któ­re można rozwiązać technikami wypróbowanymi w zakresie daw­nych zainteresowań historycznych, m. in. preferowanie opraco­wań naukowych i popularnonaukowych oraz szczególna tendencja do porządkowania zjawisk w czasie, zamiast badań w terenie:, takich jak wycieczki, wywiady, zbieranie okazów charakterystycznych dla metodologii geografii.Jako egzemplifikacja wpływu zainteresowań silniejszych na słab­sze może służyć wpływ zainteresowań społecznych na inie znaj­dujące się dopiero w fazie wstępnej, np. na zainteresowania geogra­fią. Wyrażać się to może m. in. w preferencji podejścia humani­stycznego do zagadnień geograficznych i wystąpieniu na przykład specjalnego zainteresowania rolą człowieka w kształtowaniu śro­dowiska geograficznego czy też wpływem klimatu na rozwój warunków pracy i życia ludzi.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!