PROBLEMY OTWARTE I ZAMKNIĘTE

Problemami otwartymi J. Kozielecki nazywa takie, w których brak informacji o możliwych alternatywnych  rozwiązaniach. Ten, kto wobec tych problemów staje, musi wytworzyć pomysły rozwiązania i następnie wybrać jeden do zastosowania. Odpowiednim tu przykładem byłoby pytanie o  to, jak ulepszyć ławkę szkolną. Pomysłów może być wiele. Problemy zamknięte — w ujęciu tego autora — to takie, ,,w których dany jest skończony zbiór możliwych rozwiązań i zadanie badanego polega na ocenie i wyborze jednego z nich jako ostatecznego rozwiązania”. Przykład problemu zamkniętego stanowi eksperyment A. W. Bendiga (19!)3 —1957) opisany przez J. Kozieleckiego. Podano oso­bom badanym 16 możliwych hipotez i polecono im sprawdzić, która jest prawdziwa. Ich wybór był ograniczony tylko do tych 16 możliwości.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!