PROGRAM I METODY SZKOLNE

Dotychczasowe rozważania na temat czynników rozwoju zainteresowań głównie skupiały się wokół problemów zwią­zanych z czynnikami działającymi na jednostkę względnie „mechanicznie”. Rozumiemy przez to określenie fakt, iż dziecko — człowiek rozwijający się — podlega im niezależnie od swej woli i wyboru, a zarazem jego aktywność w zasadzie nie jest założona w tych oddziaływaniach. Ponadto „mecha­nizm oddziaływań nie wiąże się ze świadomą konsekwencją kierowania rozwojem człowieka. W istocie rzeczy — chociaż w różnym stopniu i zakresie — czynniki rozwojowe, takie jak wiek, do którego człowiek właśnie dorasta, płeć, do której od urodzenia przynależy, kraj, region (w rozumieniu geogra- ficzno-społecznym), który zamieszkuje, oddziałują na jed­nostkę w sposób zgeneralizowany, ogólny.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!