PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁTOWANIA NOWYCH ZAINTERESOWAŃ

Podstawowym zagadnieniem dla budzenia zaciekawień jest dostarczenie odpowiednich bodźców. Bodźcami takimi są sytuacje problemowe, a zatem takie, w których tkwi coś no­wego — niejasnego, dziwnego, konfliktowego, co nie tylko zwróci uwagę jednostki, lecz pobudzi ją do czynności poznaw­czych. Sytuacja problemowa stanie się więc zadaniem poznaw­czym do rozwiązania. Jedną z najbardziej typowych form ujawniania problemu są pytania, które zadaje ten, kto pragnie zwrócić uwagę pytanego na coś szczególnego.Racinowski definiuje pytanie jako „[…] zdanie pyta­jące postawione sobie lub innym, zrodzone w określonej sytuacji poznawczej, która zawiera żądanie […] znalezienia odpowiedzi, czyli ustalenia związków, zależności i stosunków między znaną rzeczą, zjawiskiem, procesem, zdarzeniem (ogólnie: przedmiotem) wyszczególnionym w pytaniu a inną nieznaną lub mało znaną rzeczą, zjawiskiem, problemem i zdarzeniem (ogólnie: przedmiotem)”.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!