PRZEDMIOT- TREŚĆ

Za pomocą podanej i omówionej powyżej skali wyodręb­niając „przedmiot-treść” poszczególnych aktów poznawczych można analizować kierunek i nasilenie obserwowanej aktyw­ności badanych. Zamiast opisanego przy omawianiu definicji i diagnozy zainteresowań prostego obliczania częstości wystę­powania zaciekawień, mamy tu do czynienia z bardziej pre­cyzyjnym pomiarem. Nie tylko z rejestracją częstości wystę­powania pojedynczych aktów poznawczych (obserwacja wskaźnikowa), ale i z obliczaniem ich wartości diagnostycznej na podstawie uprzedniego zróżnicowania ich znaczenia ja co objawów konkretnych co do treści zainteresowań (obserwa­cja skalowana). Obserwacja prowadzona przy użyciu^ tak skonstruowanej skali stanowi metodę wyjątkowo wartościo­wą dzięki obiektywizacji uzyskiwanych wyników w formie liczb porównywalnych.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!